Nawigacja

Nawigacja

HISTORIA PRZEDSZKOLA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA PREZENTACJE Statut RAMOWY ROZKŁAD DNIA PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Oficjalne otwarciwe przedszkola nastąpiło 28 listopada 1984 roku. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele KWK Zabrze-Bielszowice oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania w Zabrzu. Pierwszym dyrektorem była Urszula Strzoda, która pełniła swoją funkcję do 2007 roku.Przedszkole liczyło wtedy 4 grupy. Ze zgłoszonych do przedszkola ponad 300 chętnych dzieci, przyjęte zostało tylko 120 dzieci. Na ówczesne czasy było to bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkole. Cieszyło się prestiżem wśród rodziców, społeczności osiedla i pracowników KWK Zabrze-Bielszowice, które je wybudowało i przez długie lata było patronem.

Nasze przedszkole było odwiedzane przez delegacje z Niemiec, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego, Francji, ponieważ było przedszkolem pokazowym dla naszych sąsiadów.

Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, zawsze było więcej chętnych niż miejsc, czego potwierdzeniem było zajęcie I (2011) i II (2013) miejsca w Plebiscycie na Przedszkole Przyjazne Dzieciom, organizowanym przez gazety "Nasze Zabrze" i "Dziennik Zachodni".

Przedszkole współpracowało z wieloma przedstawicielami środowiska lokalnego m.in.:leśnikami, górnikami, strażakami, szkołami, przedszkolami sąsiedzkimi oraz szkołą muzyczną.

Organizowane były Zielone Przedszkola, na które wyjeżdżały dzieci ze starszych grup do Kasiny Wielkiej, Zwardonia, a obecnie do Rabki.

Pierwszą dużą uroczystością, na którą zaproszono wielu znakomitych gości było 10-lecie Przedszkola. Obecni na niej byli: ówczesny wiceprezydent Mirosław Sekuła, przedstawiciele wydzialu Oświaty, przedstawiciele ZNP, absolwenci, rodzice i wychowankowie przedszkola.

Nasze Przedszkole brało udział w Ogólnopolskim Programie dla Przedszkolaków - Kraina Dzieci w Europie i Ogólnopolska Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.

W naszym przedszkolu prowadziła badania pedagogiczne Profesor Marta Bogdanowicz z Uniwerystetu Gdańskiego. Odbywało się tu wiele konferencji metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów zabrzańskich szkół i przedszkoli. Przez okres 17 lat miescił się  u nas gabinet metodyka wychowania przedszkolnego

W 2010 roku obchodziliśmy 25-lecie naszego przedszkola. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: prezydent miasta Zabrze M. Mańka-Szulik, przedstawiciele ZNP, Rada Dzielnicy Zaborze, przedstawiciele z Wydziału Oświaty i Wychowania, dyrektorzy szkół i przedszkoli, rodzice, absolwenci i wychowankowie oraz byli pracownicy naszego przedszkola.

Od roku uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Bezpiecznych Przedszkoli. Panie z naszego przedszkola są autorkami słow i melodi hymnu bezpiecznego przedszkolaka, który spiewają przedszkola z całego kraju biorące udział w wymienionym programie. Nasza aktywność i róznorodne działania zostały już nagrodzone statuetką Lidera Bezpiecznych Przedszkoli.

Dnia 19 maja 2014 Uchwałą Rady Miejskiej nr LI753/14 naszemu Przedszkolu zostało nadane imię Janusza Korczaka. Uroczystość  świętująca to zdarzenie połączone z XXX Urodzinami Przedszkola odbędzie się 21 października 2014 roku.

Obecnie od 2008 funkcję dyrektora przedszkola pełni mgr Małgorzata Tyrała.

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrzu
    Przedszkole Nr 47
    w Zabrzu, ul. Kalinowa 9a
  • 032 271 53 87

Galeria zdjęć